http://www.zenyaveda.cz/files/gendering-science-tiskova-zprava-final.docx http://www.zenyaveda.cz/gender-veda/seminare-a-diskuze/praha-ne-bezpecna-verejny-prostor-a-bezpeci http://www.zenyaveda.cz/284-klub-nkc/aktivity/3-vyrocni-setkani-klubu-nkc-s-janou-roithovou http://www.zenyaveda.cz/novinky/newsletter-5-2015

Ženy a věda

NAŠE NOVÁ STUDIE: Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí
a ve veřejných výzkumných institucích v České republice >>>

Novinky

Tisková zpráva: Konference GENDERING SCIENCE – WOMEN AND MEN PRODUCING KNOWLEDGE

Ve dnech 4.–6. června 2015 se v pražském Karolinu uskuteční mezinárodní konference „Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge“.

Seminář Kateřiny Cidlinské

Tématem semináře je analýza podmínek profesního rozvoje začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR a jejich odchodů z české veřejné vědy.

Seminář se uskuteční: 4. června 2015 od 14:00 v AKC, Husova 4a, Praha 1.

Praha ne/bezpečná? Veřejný prostor a bezpečí

Veřejný prostor a jeho zobrazování mají dopady na to, jak jej mohou různí lidé využívat. Přijďte s námi 20. června 2015 diskutovat o vlivu veřejného prostoru na pocity bezpečí, které jsou podmíněny řadou charakteristik, včetně pohlaví.