http://www.genderaveda.cz/menime-nazev https://www.youtube.com/watch?v=Yh7N_RgpeB8

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

newsLetter 6/2015

Aktuální vydání našeho newsletteru se věnuje feministickému vědeckému přístupu k narativnímu filmu, Kongresu žen a dalším našim proběhlím akcím. Najdete v něm také rozhovor s Hanou Macíčkovou-Cahovou a spoustu aktualit.

Bude i počtrnácté hlavní cena České hlavy udělena muži?

NKC – ženy a věda apeluje na odpovědné instituce, aby při nominacích na posty a ocenění aktivně vyhledávaly a nominovaly vhodné vědkyně!

Online kurzy: Science & Sex in Human Health

Série online kurzů zdarma byla navržena tak, aby představila základní aspekty problematiky pohlaví a genderu v lékařském výzkumu a prax.