http://www.zenyaveda.cz/284-klub-nkc/aktivity/1-workshop-pracovni-skupiny-pro-zmenu-plany-genderove-rovnosti http://www.zenyaveda.cz/gender-veda/seminare-a-diskuze/dr-susan-madsen-the-confidence-gap-between-men-and-women http://www.zenyaveda.cz/gender-veda/181105-spoluprace-s-afo/1105734- http://www.zenyaveda.cz/files/cena-milady-paulove-final.pdf

Ženy a věda

NAŠE NOVÁ STUDIE: Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí
a ve veřejných výzkumných institucích v České republice >>>

Novinky

newsLetter 3/2015

V březnovém čísle se věnujeme ženám ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru. Přinášíme rozhovory, reportáže a informace o proběhlých akcích. Nechybí pravidelné rubriky, pozvánky na nadcházející akce a další aktuality z oblasti genderové rovnosti ve vědě.

Pamětní stipendium Martiny Roeselové

Vědci a vědkyně z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR založili k uctění památky RNDr. Martiny Roeselové, Ph.D. stipendium pro doktoran(k)y a postdoktorand(k)y, kteří pečují o malé dítě/děti.

Marcela Linková se setkala s komisařem pro VaV Carlosem Moedasem

Vedoucí NKC - ženy a věda se v rámci oslav Mezinárodního dne žen setkala s komisařem pro vědu, výzkum a inovace Carlosem Moedasem.