http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.zenyaveda.cz/files/cena-milady-paulove-final.pdf http://www.zenyaveda.cz/files/web-rozehrana-partie.pdf

Ženy a věda

NAŠE NOVÁ STUDIE: Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí
a ve veřejných výzkumných institucích v České republice >>>

Novinky

Cena Milady Paulové 2015

MŠMT ve spolupráci s NKC - ženy a věda vyhlásilo 7. ročník Ceny Milady Paulové. V roce 2015 se cena pro vědkyně za jejich celoživotní přínos české vědě bude udělovat v oboru fyzika a astronomie. UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ NOMINACÍ JE 20. 5. 2015!

newsLetter 4/2015

Dubnové číslo se věnuje aktivitám na podporu genderové rovnosti ve vysokoškolských a výzkumných institucích. VŠCHT Praha a Centrum výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe již druhým rokem realizují projekty kulturní a institucionální změny...

Seminář Marty Vohlídalové

V rámci cyklu jarních seminářů Sociologického ústavu AV ČR představí 21. 5. 2015 Marta Vohlídalová projekt Talentky sedm let poté, který v dlouhodobé perspektivě sledoval pracovní a životní dráhy mladých vědkyň.